Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie rodzinie z dzieckiem? Poradnik!

Wynajem

Decydując się na wynajęcie lokalu innej osobie trzeba mieć świadomość tego, że obowiązujące przepisy chronią również lokatorów, nierzadko kosztem właścicieli. Dokładna znajomość przepisów pozwoli uniknąć problemów, takich jak brak możliwości eksmitowania uciążliwego najemcy.

Prawa lokatorów określone zostały przez polskiego ustawodawcę. Ustawa z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące tego zagadnienia. Rodzice z dziećmi są chronieni polskim prawem i nie mogą być, w razie zalegania z opłatami, wyrzuceni z mieszkania bez zapewnienia im innego schronienia.

Utrudnieniem w zakresie wynajmu lokalu rodzinie z dziećmi są nie tylko uwarunkowania prawne. Na forach tematycznych pojawiają się wpisy, które obrazują, jakie utrudnienia mogą wystąpić. Na ogół wypowiadające się tam osoby zaznaczają, że lokatorzy tacy bywają bardzo problematyczni. Przede wszystkim chodzi o to, że nieletni mieszkańcy niszczą ściany pokoi, pozostawiają je oszpeconymi i brudnymi, a rodzice często nie poczuwają się do tego, by zrekompensować stratę wobec właścicieli. Ci ostatni uważają z kolei, że kosztów ewentualnego remontu nie pokryje nawet bezzwrotna kaucja pobierana od lokatorów.

Dodaj komentarz