Wypowiedzenie umowy najmu – wzór

Porady prawne

Umowa najmu, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony możliwe jest natomiast tylko w sytuacji, kiedy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w formacie PDF